Politica confidențialitate si modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Eurocenter Amoba SRL administrează pagina “eurocenter.ro”. SC Eurocenter Amoba SRL este o firmă din România, având sediul in Sfântu Gheorghe, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J14/340/1995, cod unic de înregistrare 7808608, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Protejarea intimității dumneavoastră la utilizarea paginii noastre web este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, in continuare vă informăm in detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal, precum si a datelor anonime.

Toate datele personale stocate beneficiază de prelucrare numai în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor noastre, informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Eurocenter Amoba SRL prin proceduri interne specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale, cu respectarea Legii .

Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect.

 • Este interzisă dezvăluirea informațiilor cu caracter confidențial, către alți angajați/ către o terță parte.
 • in activitatea sa, salariații, vor respecta Ordinul 52/2002 privind cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal
 • toți utilizatorii aplicațiilor informatice instalate in cadrul firmei au obligația de a asigura si menține securitatea informațiilor
 • Utilizarea sau dezvăluirea oricărei informații privind datele cu caracter personal pentru oricare alt scop in afara celui pentru care sunt autorizați constituie o grava încălcare a confidențialității datelor si o încălcare a normelor legale
 • in vigoare. In cazul constatării unei astfel de încălcări a normelor legale si a celor de ordine interioara se vor lua imediat masuri disciplinare
 • Tot personalul are obligația de a lua masuri pentru protejarea datelor împotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării, pierderii sau distrugerii accidentale/ilegale precum si împotriva oricărei forme de prelucrare ilegala.
 • Este interzisă orice forma de copiere a datelor conținute in baza de date. Este interzisă folosirea aplicațiilor informatice in afara scopului pentru care au fost create.

Datele cu caracter personal vor fi stocate in conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice doar atunci când Dumneavoastră ni le comunicați in mod expres si ne acordați dreptul de a le prelucra (de ex. pentru a va expedia un colet pe adresa furnizata de către dumneavoastră, un concurs sau newsletter). In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastră personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastră personale cu datele din protocolul de accesări, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale.

Deoarece acordul in vederea utilizării datelor Dvs. in scopurile mai sus menționate poate include si transmiterea acestora către partenerii Eurocenter Amoba SRL (furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii mentenanță si dezvoltare IT), instituții financiar bancare, instituții publice (Administrații Fiscale, Politie, Procuratură) datele colectate pot fi redirecționate si către acești terți. In afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

Conform cerințelor Legii 677/2001 si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, Eurocenter Amoba SRL, in calitate de operator are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dvs. ori o alta persoană. Colectarea datelor se face pentru prelucrarea in scopuri asociate produselor si serviciilor oferite de operator (si/sau după caz de împuternicit), cum ar fi contactarea dvs. (inclusiv prin posta, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) in legătură cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Conform legii 677/2001 beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Următoarele tipuri de date le colectăm si prelucrăm:

 • Nume si prenume, CNP - aceste informații sunt folosite pentru a emite documentele fiscale si a documentelor de transport in vederea livrării coletului solicitat;
 • Adresa de livrare/facturare - aceste informații sunt folosite pentru a emite documentele fiscale si a documentelor de transport in vederea livrării coletului solicitat;
 • Adresa de email - aceasta informație este folosita pentru a vă trimite notificări cu privire la stadiul de procesare al comenzii, informații despre momentul in care va fi livrat coletul, comunicări de marketing in situația in care ați solicitat in mod expres acest fapt.
 • Număr de telefon - acest tip de data personala este folosita pentru a va trimite notificări cu privire la stadiul comenzii si informații despre momentul in care va fi livrat coletul
 • Confidențialitatea informaţiilor pe care ni le furnizaţi este garantată. Înregistrarea şi stocarea acestor informaţii se realizează exclusiv în scopurile precizate mai sus. În eventualitatea în care nu sunteţi de acord, vă rugăm să nu vă introduceţi datele personale şi să ne contactaţi în vederea identificării altor modalităţi prin care să puteţi beneficia de produsele noastre.
 • Colectarea si prelucrarea datelor anonime
 • Aceasta pagina web utilizează software pentru analizarea utilizării. Prin evaluarea acestor date pot fi obținute informații importante cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la optimizarea calității ofertei.

Concret, la fiecare accesare sunt salvate in mod nelimitat următoarele date:

 • Forma anonimizata a adresei IP a computerului de la care se face accesarea
 • Data si ora accesării sau solicitări
 • Denumirea paginii accesate/fișierului accesat
 • Pagina de la care a fost accesata respectiva pagina
 • Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare folosit de către utilizator
 • Aceste informații sunt utilizate in scopuri statistice. In acest sens este vorba exclusiv de informații care nu permit identificarea persoanei dumneavoastră. Dumneavoastră rămâneți un utilizator anonim.

In acest context sunt utilizate si așa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim.
Momentan sunt folosite numai "cookieaccept / ecl.org.ro” si „session cookie”. Primul se șterge după 60 de zile, iar celălalt se va șterge de pe computerul dumneavoastră după închiderea acestuia.
Aveți in orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web. Vă rugăm să aveți in vedere că dezactivarea cookie-urilor restrânge funcționalitatea paginii web.

Când vizitați aceasta pagina web, in prezent sunt generate cookie-uri.

0
0
0
s2smodern